środa, 29 kwietnia 2015

Wspieramy akcję Wodociągowcy o Wodomierzach

Ankieta Wodociągowcy o WodomierzachW roku 1936 redakcja "Pomiar" Wiadomości Polskiej Fabryki Wodomierzy i Gazomierzy zwróciła się do kilku przedstawicieli zakładów wodociągowych w sprawie wyrażenia ich poglądów na temat stosowanych w ich konkretnych przedsiębiorstwach wodomierzy.
Na podstawie otrzymanych odpowiedzi stwierdzono potrzebę stworzenia przepisów prawnych, które regulowałyby szeroko rozumianą gospodarkę wodomierzową.

Odpowiedzi dotyczyły różnych dziedzin a niektóre problemy minionego wieku pozostały aktualne do dziś.

Dzisiaj po blisko 80 latach chcemy przeprowadzić kolejne takie badanie, dokonać bilansu i podsumowania historii gospodarki wodomierzowej w Polsce.
Pragniemy zwrócić się do Zakładów Wodociągowych  z pięcioma pytaniami i wspólnie spojrzeć na aktualne problemy jakie stoją przed nimi.


TAK ZACZĘTO  79 LAT TEMU

Cytat.:
„Redakcja naszego kwartalnika zwróciła się do kilku osób z prośbą o wyrażenie poglądów w sprawie stosowania wodomierzy w wodociągach. W szczególności chodziło tutaj o ustalenie zdania wybitnych praktyków na czułość wodomierzy, normy dokładności, konstrukcje liczydła, wreszcie normy wbudowania.”(Pomiar, str.1, nr 5, 1936r.)
W 1936 roku pytania dotyczyły następujących zagadnień
1.       Rodzaje wodomierzy - sucho czy mokrobieżne
2.       Liczydło przeskakujące rolkowe czy wskazówkowe
3.       Sprawy normalizacji
4.       Zakres tarczy liczydłowej
5.       Normy dokładności
Przez najbliższe dwa lata zwrócimy się kilkudziesięciu instytucji z prośbą o współpracę i pomoc w przeprowadzeniu tejże ankiety. Mamy nadzieję uzyskać pięć odpowiedzi na postawione pytania oraz przeprowadzić techniczne badanie wodomierzy po okresie eksploatacji z różnych części Polski.
Pierwszą informację o Ankiecie zamierzamy opublikować i udostępnić podczas XXIII Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w maju 2015r. w Bydgoszczy. Pierwsze wyniki będą publikowane w kolejnych numerach naszego czasopisma. Aktualne wiadomości o Ankiecie będą pojawiały się na stronach internetowych naszych Partnerów.

Wodociągowcy o Wodomierzach - pytania

Pytania, które zadamy firmom i instytucjom z branży gospodarki wodomierzowej w Polsce będą dotyczyły szeroko rozumianej gospodarki wodomierzowej.
1) Jakie rodzaje wodomierzy stosujecie na przyłączach: wirnikowe suchobieżne lub mokrobieżne, jedno czy wielo strumieniowe, objętościowe czy inne?
2) Jeśli korzystacie ze zdalnych systemów odczytu (radiowych, przewodowych, GSM), jaki jest ich udział procentowy w zamontowanych urządzeniach?
3) Dokonując doboru wodomierza kierujecie się przepisami MID-owskimi, a może korzystacie ze starych norm i klas dokładności (A,B,C)? Jak waszym zdaniem przepisy MID-owskie wpłynęly na kwestię doboru urządzeń: ułatwiły lub utrudniły?
4) Czy dokonujecie sprawdzenia metrologii liczników po 5 latach eksploatacji oraz dokonujecie ich wtórnej legalizacji i czy wymieniacie je na nowe urządzenia?
5) Z jakimi problemami spotykacie się najczęściej podczas eksploatacji wodomierzy?

Zachęta do współpracy

Zwracamy się do wszystkich firm wodociągowych, fabryk i Spółdzielni – Jeśli dysponujecie wodomierzami, i chcielibyście wiedzieć jaki jest stan tego urządzenia i czy jego dokładność mieści się w granicach dopuszczalnych błędów po okresie eksploatacji – napiszcie do nas!
Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu i chcesz aby Twoja wypowiedź zapisała się w historii gospodarki wodomierzowej – napisz do nas.
Wszyscy partnerzy będą opublikowani na naszej stronie internetowej Wydawnictwa, oraz w kolejnych numerach naszego czasopisma.

Pierwszym partnerem naszej akcji Wodociągowcy o Wodomierzach została Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA. W ramach Ankiety będą przeprowadzać nieodpłatnie badanie jakości wodomierzy po okresie eksploatacji w Polsce.


Patronat medialny objął portal wodkaneko.plNasze działania są wspierane przez Polski Ślad polskislad.pl oraz Agape.